Newyddion: Gorffennaf 2021

Myfyriwr yn gwneud gwahaniaeth gydag ymgyrch dros fitamin hanfodol

Mae ymgyrch myfyriwr doethurol o Brifysgol Bangor i sicrhau bod fitamin B12 chwistrelladwy ar gael dros y cownter mewn fferyllfeydd wedi cael sylw yn araith Jane Hunt AS yn ystod dadl yn Neuadd Westminster.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2021

Myfyriwr Nyrsio Oedolion yn cael ei derbyn ar Raglen #150Leaders fawreddog Cyngor y Deoniaid Iechyd

Nod Rhaglen Arweinyddiaeth Myfyrwyr Cyngor y Deoniaid Iechyd (a ariennir yn rhannol gan Ymddiriedolaeth Nyrsio Burdett) ac a elwir yn eang fel #150Leaders, yw hyrwyddo a datblygu sgiliau arwain ymhlith myfyrwyr nyrsio, bydwreigiaeth a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2021

Prosiect 'Bydd Yfory yn Ddiwrnod Da' yn gweld gwaith celf y cyhoedd yn cael ei arddangos mewn ysbytai lleol

Yn ystod y cyfnodau clo yn sgil y pandemig, gwnaed cannoedd o galonnau tecstilau hardd gan y cyhoedd ar gyfer cleifion Covid-19 a'u teuluoedd a'u hanfon i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2021

Dathlu cyfraniadau eithriadol i addysgu a dysgu

Cyflwynwyd Cymrodoriaethau Addysgu yn y Coleg Gwyddorau Dynol eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2021

Hwb mawr i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o fethodolegwyr treialon

Mae partneriaeth i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o fethodolegwyr treialon wedi cael cyllid gan y Cyngor Ymchwil Meddygol trwy eu cystadleuaeth Doctoral Training Partnership (DTP).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2021

Y Nursing Times yn gwahodd myfyriwr Nyrsio Plant Bangor i fod yn siaradwr gwadd yn eu Careers Live

Yn dilyn swydd golygydd myfyriwr gwadd blwyddyn o hyd ar gyfer myfyriwr Nyrsio Plant trydedd flwyddyn y Nursing Times, gwahoddwyd Thomas Williams i fod yn un o'r siaradwyr allweddol yn nigwyddiad Nursing Times Careers Live

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2021

Academyddion Prifysgol Bangor yn cydweithio â Brasil i fynd i'r afael â phroblemau'r byd

Mae academyddion o Brifysgol Bangor yn rhannu eu harbenigedd gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Ffederal São Paulo (UNIFESP) yn São Paulo State, Brasil, i fynd i'r afael â rhai o broblemau cymdeithasol ac amgylcheddol mwyaf dybryd Brasil.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2021