Newyddion: Mawrth 2021

Bangor i ffocysu ar iechyd a lles yn rhan dau o CALIN, cynllun i gefnogi arloesedd mewn gwyddoniaeth dros Gymru ac Iwerddon

Mae arbenigwyr gwyddorau bywyd o Goleg Gwyddorau Dynol Prifysgol Bangor am chwarae rôl allweddol mewn cynlluniau i feithrin cysylltiadau agosach byth rhwng Cymru ac Iwerddon drwy broject CALIN, y Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2021

Dementia a heriau i’r synhwyrau - Gall dementia effeithio mwy na’r cof

Mae Catrin Hedd Jones, darlithydd ac ymchwilydd yn yr Ysgol gwyddorau Iechyd ac aelod o Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru, wedi gweithio gydag arbenigwr blaenllaw yng Nghymru ac aelodau o Merched y Wawr i gyfieithu a diweddaru'r llyfryn Dementia & Sensory Challenges – Dementia can be more than Memory i gefnogi codi ymwybyddiaeth am yr heriau i’r synhwyrau i [rai] pobl sy'n byw â dementia trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2021