Newyddion: Chwefror 2022

Ffisiotherapyddion Cyntaf Prifysgol Bangor yn cyrraedd y gweithle

Mae’r myfyrwyr ffisiotherapi cyntaf i astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi graddio ac maent ar fin dechrau gweithio fel ffisiotherapyddion gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac mewn mannau eraill yn y Gwasanaeth Iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2022