Newyddion: Chwefror 2021

Nyrs ‘Gofalgar’ yn Ysbyty Gwynedd wedi helpu wyres i ffarwelio â’i thaid am y tro olaf drwy alwad ffôn rhithiol

Mae myfyriwr nyrsio wedi cael ei chanmol am ei gofal a’i thosturi ar ôl iddi drefnu galwad ffôn rhithiol i ganiatáu i wyres ffarwelio â’i thaid.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2021

Penodi Llysgenhadon Addysg Uwch newydd i’r Coleg Cymraeg o Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi pump llysgennad newydd ar gyfer 2021 o Brifysgol Bangor i rannu ‘Sŵn y Stiwdants’ ac annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2021