Newyddion: Hydref 2021

Rhannu gwybodaeth er budd iechyd cleifion

Fel rhan o fenter newydd, mae pobl sydd yn defnyddio ysbyty cymunedol yn Nolgellau, Gwynedd yn dod i wybod am elusennau a all eu cefnogi, neu ddarparu gwybodaeth ychwanegol am eu cyflwr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2021

Astudiaeth i effaith cam-drin plant gydol oes yn ennill clod cenedlaethol

Dyfarnwyd gwobr y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) am ragoriaeth ymchwil i astudiaeth sy'n nodi sut mae plant sy'n cael eu cam-drin yn fwy tebygol o ddioddef trais yn ddiweddarach mewn bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2021