Newyddion: Mehefin 2019

Myfyrwraig Bydwreigiaeth o'r drydedd flwyddyn yn derbyn gwobr cydnabyddiaeth arbennig.

Mae Jade Parsons, myfyrwraig BM Bydwreigiaeth wedi derbyn gwobr cydnabyddiaeth arbennig yng ngwobrau MaMa yn Glasgow.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2019