Newyddion: Tachwedd 2020

Angen mwy o nyrsys seiciatrig i ddelio ag argyfwng iechyd meddwl Covid

Mae rhybudd gan Sefydliad Iechyd y Byd am gynnydd aruthrol mewn achosion o iselder a achoswyd gan y pandemig wedi arwain at alw ar fwy o bobl i wneud cais i hyfforddi fel nyrsys iechyd meddwl gan un o brif ddarparwyr hyfforddiant Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2020

Asesu effeithiolrwydd adnoddau cefnogi newydd ar gyfer gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia

Mae adnodd hyfforddi a chefnogi ar-lein a ddatblygwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer teulu a ffrindiau sy'n cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia i gael ei asesu i'w ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig am y tro cyntaf. Mae'r project ymchwil hwn dan arweiniad Prifysgol Bangor a chaiff ei ariannu gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2020