Newyddion Diweddaraf

Pa wahaniaeth y mae seibiant yn ei wneud: gweledigaeth ar gyfer dyfodol seibiannau byr i ofalwyr di-dâl yng Nghymru

Cyhoeddwyd adroddiad, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer dyfodol seibiannau byr i ofalwyr di-dâl yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2021

Dewis yr Athro Jane Noyes yn Gymrawd Academi Nyrsio America

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi bod yr Athro Jane Noyes, wedi'i dewis i fod yn Gymrawd Academi Nyrsio America (Academi).

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2021

Archwiliad cyntaf o wytnwch iechyd meddwl ac unigrwydd pobl hŷn â nam gwybyddol yng nghymru

Mae unigrwydd a phroblemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin ymhlith pobl hŷn sydd â dementia neu sy'n cael anawsterau gyda'r cof, meddwl a dysgu. Ond ni fydd pob unigolyn yn cael ei effeithio yn yr un modd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2021

Mam i chwech yn gwireddu ei breuddwyd o fod yn nyrs ugain mlynedd ar ôl dechrau

Mae mam i chwech o blant wedi gwireddu ei breuddwyd o fod yn nyrs 20 mlynedd ar ôl iddi roi'r gorau i'w chwrs i gael babi - ac wedi goresgyn heriau'r pandemig coronafeirws ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2020