Newyddion: Rhagfyr 2020

Mae ymyriadau yn y gweithle yn gwella iechyd a boddhad yn y gwaith yn gyffredinol yn ôl adroddiadau'r staff eu hunain

AMae adroddiad gan Brifysgol Bangor yn tynnu sylw at y ffaith bod rhoi amser â thâl i'r staff gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn effeithiol, mae'r staff yn ei weld yn beth cadarnhaol, ac mae'n arwain at newidiadau cadarnhaol yn iechyd pobl.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Rhagfyr 2020

Newid y Polisïau Rhoddi Gwaed

Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi cyfrannu at newid y polisïau sy'n ymwneud â Rhoddi Gwaed.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2020