Croeso i’r Caffi Marwolaeth ym Mhrifysgol Bangor

Mewn Caffi Marwolaeth mae pobl yn ymgynnull i fwyta teisennau, yfed te a siarad am farwolaeth. Byddant yn darganfod gofod i fod yn onest am eu profiadau, eu chwilfrydedd, yr hyn maent yn edifarhau, eu gobeithion a'u hofnau. Mewn marwolaeth, ganddom rhywbeth mae pawb yn ei rannu ond eto nid oes neb yn rhannu amdano – mae'n anhysbys, heb ei leisio – ac mae oblygiadau i hyn. Bwriad caffi marwolaeth yw ehangu ymwybyddiaeth o farwolaeth er mwyn galluogi pobl i wneud y mwyaf o'u bywydau (cyfyngedig). 

Mae gwahoddiad i holl fyfyrwyr Prifysgol Bangor!

Byddwn yn Pontio, Bangor.
Ystafell y Gofyniad (yn Undeb y Myfyrwyr, 4ydd Llawr Pontio)
Dydd Iau 3/5/2018 14.00

Os hoffech ddod, cysylltwch a Benjamin Turton i archebu lle neu am fwy o wybodaeth:
b.m.turton@bangor.ac.uk
01248 383140

Ni chodir tâl, a bydd te, coffi a brownies Bangor ar gael am ddim.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2018