Wobryo y Coleg Brenhinol - Gwobr Myfyriwr Nyrsio y flwyddyn yn mynd i Georgina Hobson o Fangor

Seremoni wobryo y Coleg Brenhinol - Gwobr Myfyriwr Nyrsio y flwyddyn yn mynd i Georgina Hobson o Fangor gyda Anthony Green hefyd o Fangor yn ail - llongyfarchiadau!

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012