Nursing Lecturer (Welsh-medium) Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Darlithydd  Nyrsio (cyfrwng Cymraeg) Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd uchod  wedi cael ei ymestyn i 10 Mai 2013.

Am fanylion pellach gweler:

https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.cy?id=QR0FK026203F3VBQB7V68LOPI&nPostingID=590&nPostingTargetID=768&mask=extcy&lg=CY <https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.cy?id=QR0FK026203F3VBQB7V68LOPI&nPostingID=590&nPostingTargetID=768&mask=extcy&lg=CY>

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2013