Cylchgrawn y Times Higher yn holi

Mae Jo Rycroft-Malone yn bennaeth yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, yn athro gweithredu a chyfarwyddwr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.  Y llynedd cafodd ei chynnwys yn rhestr 'Thomson Reuters Highly Cited Researcher'.  Ym mis Hydref bydd yn dod yn gyfarwyddwr y rhaglen gwasanaethau iechyd ac ymchwil a gynhelir gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Iechyd (NIHR) - y corff cyllido mwyaf ym maes ymchwil gymhwysol i iechyd yn y Deyrnas Unedig.

Yma mae cylchgrawn y Times Higher yn ei holi.

Dyma'r cyhoeddiad gwreiddiol am ei phenodiad.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2015